חיים של מוניות שירות

מצביעים: 125
אתם צריכים לנוע ברחבי העיר ולאסוף נוסעים. כדאי שתלמדו קודם להכיר את העיר. תנוע באמצעות חצים, החלפת תחנות רדיו ע"י מספרים. בפינה השמאלית למעלה יש לכם חץ שמכוון אותכם, כמו כן תאלצו לתקן את הרכב ולמלות דלק במהלך העבודה...

הוסיפו תגובה

שם: איימל:

בבקשה מלאו את הפרטים החסרים

התגובה הינה באחריות כותבי התגובה בלבד. האתר שומר לעצמו את הזכות להסיר תגובות בהתאם לשיקול דעת העורכים. יאושרו רק תגובות אינפורמטיביות ומנומקות בלבד.