הפצצת אלפא

מצביעים: 3
בוא תנסה להציל את העולם מפצצות האלפא. כדי לנצח תכתבו את האותיות כמו שהן כתובות על המסך ולחצו על רווח

הוסיפו תגובה

שם: איימל:

בבקשה מלאו את הפרטים החסרים

התגובה הינה באחריות כותבי התגובה בלבד. האתר שומר לעצמו את הזכות להסיר תגובות בהתאם לשיקול דעת העורכים. יאושרו רק תגובות אינפורמטיביות ומנומקות בלבד.