מלחמת ספינות

מצביעים: 24
האם אתם יכולים לקחת את ההגה לידים ולהיות הקפטנים של הספינה ולהציל את כל החיילים שלכם? בעזרת הלחצן השמאלי של העכבר הניחו ספינה ובעזרת החצים סובבו אותה

הוסיפו תגובה

שם: איימל:

בבקשה מלאו את הפרטים החסרים

התגובה הינה באחריות כותבי התגובה בלבד. האתר שומר לעצמו את הזכות להסיר תגובות בהתאם לשיקול דעת העורכים. יאושרו רק תגובות אינפורמטיביות ומנומקות בלבד.