חבורות

מצביעים: 4
אספו את הכדורים לחבורות ותנסו להגיע לכמה שיותר נקודות השתמשו בעכבר כדי להחליף בין צבעי הכדורים. ברווח כדי לאסוף נקודות

הוסיפו תגובה

שם: איימל:

בבקשה מלאו את הפרטים החסרים

התגובה הינה באחריות כותבי התגובה בלבד. האתר שומר לעצמו את הזכות להסיר תגובות בהתאם לשיקול דעת העורכים. יאושרו רק תגובות אינפורמטיביות ומנומקות בלבד.