פול דאלוקס

מצביעים: 7
מהירות ודיוק זה מה שנחוץ כדי להצליח. האם אתה חושב שיש לך את זה? העזרו בעכבר כדי לכוון ולתת מכה לכדור

הוסיפו תגובה

שם: איימל:

בבקשה מלאו את הפרטים החסרים

התגובה הינה באחריות כותבי התגובה בלבד. האתר שומר לעצמו את הזכות להסיר תגובות בהתאם לשיקול דעת העורכים. יאושרו רק תגובות אינפורמטיביות ומנומקות בלבד.