חללית הוויפר

מצביעים: 17
הצילו את העיר שלכם מפני פלישת האויבים לפני שהיה מאוחר מידי עזרו בעכבר כדי לנווט לחצן שמאלי כדיי לירות לחצן שמאלי כדי לירות טיל רווח כדי לצאת

הוסיפו תגובה

שם: איימל:

בבקשה מלאו את הפרטים החסרים

התגובה הינה באחריות כותבי התגובה בלבד. האתר שומר לעצמו את הזכות להסיר תגובות בהתאם לשיקול דעת העורכים. יאושרו רק תגובות אינפורמטיביות ומנומקות בלבד.