נפץ

מצביעים: 1
עזרו לוולט לנטרל את כל הפצצות. זוז בעזרת מקשי החצים רווח כדי לנטרל את הפצצה רווח פעמיים מהר כדי להזיז את הפצצה

הוסיפו תגובה

שם: איימל:

בבקשה מלאו את הפרטים החסרים

התגובה הינה באחריות כותבי התגובה בלבד. האתר שומר לעצמו את הזכות להסיר תגובות בהתאם לשיקול דעת העורכים. יאושרו רק תגובות אינפורמטיביות ומנומקות בלבד.