הלוחם הגלאקטי

מצביעים: 14
חסלו את כל האויבים כדי להגיע לבוס הגדול! השתמשו בעכבר כדי לזוז ובלחצן השמאלי כדי לירות רווח כדי להפעיל מגנים

הוסיפו תגובה

שם: איימל:

בבקשה מלאו את הפרטים החסרים

התגובה הינה באחריות כותבי התגובה בלבד. האתר שומר לעצמו את הזכות להסיר תגובות בהתאם לשיקול דעת העורכים. יאושרו רק תגובות אינפורמטיביות ומנומקות בלבד.