מרוץ בחלל

מצביעים: 15
החללית שלכם יצא לתחרות תנווטו אותה באמצעות העכבר ותיזהור מהיריות שבאות מאחור.

הוסיפו תגובה

שם: איימל:

בבקשה מלאו את הפרטים החסרים

התגובה הינה באחריות כותבי התגובה בלבד. האתר שומר לעצמו את הזכות להסיר תגובות בהתאם לשיקול דעת העורכים. יאושרו רק תגובות אינפורמטיביות ומנומקות בלבד.