רשת גני ילדים של אגודת ישראל

עיר: בני ברק כתובת: עזרא 11 טלפונים: 03-6152400

חיפוש לפי אזור

גני ילדים - בני ברק
פרטים נוספים

מספר מצביעים: 4

הוסיפו תגובה

שם: איימל:

בבקשה מלאו את הפרטים החסרים

שליחת תגובה מהווה הסכמה לתנאים הבאים: אין לפרסם באתר תגובות הכוללות תכנים מהאופי הבא – גזענות, איומים, הסתה, לשון הרע, הפרת פרטיות, תוכן מיני בוטה, פגיעה ברגשות הציבור, תוכן פרסומי, הפרת זכויות קניין רוחני. תוכן התגובה הינו באחריות כותבי התגובה בלבד. האתר שומר לעצמו את הזכות להסיר תגובות בהתאם לשיקול דעת העורכים. האתר יאשר תגובות אינפורמטיביות ומנומקות בלבד. אין באמור לעיל כדי לגרוע מהאמור בהוראה מהוראות תנאי השימוש באתר או בכל דין אחר.

תלמוד תורה תלפיות

כתבות: שח"ל 16 אזור: בני ברק

רשת מרגלית

כתבות: רבי עקיבא 28 אזור: בני ברק

רחל פרנקל

כתבות: רמב"ם 33 אזור: בני ברק

פנינת המעונות

כתבות: יהודה הלוי 4 אזור: בני ברק

מעון עוזיאל

כתבות: עוזיאל 52 אזור: בני ברק