מפקד הלונר

מצביעים: 11
הגן על תושבי הירח מפני אויבים. העזר בעכבר כדי לכוון ובלחצן שמאלי כדי לירות רווח כדי לירות ירית מגה.

הוסיפו תגובה

שם: איימל:

בבקשה מלאו את הפרטים החסרים

התגובה הינה באחריות כותבי התגובה בלבד. האתר שומר לעצמו את הזכות להסיר תגובות בהתאם לשיקול דעת העורכים. יאושרו רק תגובות אינפורמטיביות ומנומקות בלבד.