המון חניות 2

מצביעים: 11
תעזרו להחנות את כל המכוניות כדי לשמור על העבודה שלכם. מקשי החצים כדי לזוז רווח - לצאת ממכוניות X - כדי להחליף מהירות

הוסיפו תגובה

שם: איימל:

בבקשה מלאו את הפרטים החסרים

התגובה הינה באחריות כותבי התגובה בלבד. האתר שומר לעצמו את הזכות להסיר תגובות בהתאם לשיקול דעת העורכים. יאושרו רק תגובות אינפורמטיביות ומנומקות בלבד.