מסוק משטרתי

מצביעים: 468
השתמש בכישוריך כמטיס מסוקי משטרה מובחר כדי לשרת את העיר. בשתמש בעכבר כדי לנווט. לחצן שמאלי בעכבר כדי לעלות וימני כדי לרדת.

הוסיפו תגובה

שם: איימל:

בבקשה מלאו את הפרטים החסרים

התגובה הינה באחריות כותבי התגובה בלבד. האתר שומר לעצמו את הזכות להסיר תגובות בהתאם לשיקול דעת העורכים. יאושרו רק תגובות אינפורמטיביות ומנומקות בלבד.