המתרשלים

מצביעים: 4
בואו לראות אם אתם באמת עצלים. נסו לעשות הכל חוץ מעבודה בכל מחיר! מקשי החצים כדי לזוז.

הוסיפו תגובה

שם: איימל:

בבקשה מלאו את הפרטים החסרים

התגובה הינה באחריות כותבי התגובה בלבד. האתר שומר לעצמו את הזכות להסיר תגובות בהתאם לשיקול דעת העורכים. יאושרו רק תגובות אינפורמטיביות ומנומקות בלבד.