מקלעת

מצביעים: 9
חסלו את כל השבטים האויבים כדי להתקדם לשלב הבאה! כוונו עם העכבר ותירו עם הלחצן השמאלי.

הוסיפו תגובה

שם: איימל:

בבקשה מלאו את הפרטים החסרים

התגובה הינה באחריות כותבי התגובה בלבד. האתר שומר לעצמו את הזכות להסיר תגובות בהתאם לשיקול דעת העורכים. יאושרו רק תגובות אינפורמטיביות ומנומקות בלבד.