בריחה מהחלל

מצביעים: 4
נסו לנווט את החללית שלכם במסלול המיכשולים. זוזו בעזרת החצים ועצרו עם רווח.

הוסיפו תגובה

שם: איימל:

בבקשה מלאו את הפרטים החסרים

התגובה הינה באחריות כותבי התגובה בלבד. האתר שומר לעצמו את הזכות להסיר תגובות בהתאם לשיקול דעת העורכים. יאושרו רק תגובות אינפורמטיביות ומנומקות בלבד.