פולשים מהחלל

מצביעים: 23
חסלו את כל הפולשים מהחלל! הזיז את החללית בעזרת החצים ותירו בעזרת רווח.

הוסיפו תגובה

שם: איימל:

בבקשה מלאו את הפרטים החסרים

התגובה הינה באחריות כותבי התגובה בלבד. האתר שומר לעצמו את הזכות להסיר תגובות בהתאם לשיקול דעת העורכים. יאושרו רק תגובות אינפורמטיביות ומנומקות בלבד.