גן חיות עב"מי

מצביעים: 13
אספו חיות מוזרות לגן החיות של העב"מים. מקשי החצים ימינה ושמאלה כדי לנווט. למעלה כדי לעוף. למטה כדי לשאוב.

הוסיפו תגובה

שם: איימל:

בבקשה מלאו את הפרטים החסרים

התגובה הינה באחריות כותבי התגובה בלבד. האתר שומר לעצמו את הזכות להסיר תגובות בהתאם לשיקול דעת העורכים. יאושרו רק תגובות אינפורמטיביות ומנומקות בלבד.