הדבורה החרוצה

מצביעים: 6
נסו להעביר כמה שיותר תינוקות דבורים לסל.השתמשו בעכבר כדי לזוז ובלחצן שמאלי כדי להרים תינוקות.

הוסיפו תגובה

שם: איימל:

בבקשה מלאו את הפרטים החסרים

התגובה הינה באחריות כותבי התגובה בלבד. האתר שומר לעצמו את הזכות להסיר תגובות בהתאם לשיקול דעת העורכים. יאושרו רק תגובות אינפורמטיביות ומנומקות בלבד.