חליבה מטורפת

מצביעים: 7
עזרו לחלבן לחלוב את כל הפרות.זוזו בן הפרות בעזרת החצים. ותחלבו בעזרת מקש הרווח. ברגע שהדלי למלא רוקנו אותו.

הוסיפו תגובה

שם: איימל:

בבקשה מלאו את הפרטים החסרים

התגובה הינה באחריות כותבי התגובה בלבד. האתר שומר לעצמו את הזכות להסיר תגובות בהתאם לשיקול דעת העורכים. יאושרו רק תגובות אינפורמטיביות ומנומקות בלבד.