טריקסי

מצביעים: 12
מטרת המשחק היא להשיג את השרשרת האבודה של סבתא, לשם כך יש להוליך את חייל הצעצוע טריקסי בזהירות בתוך השעון בכדי למצוא את השרשרת.

הוסיפו תגובה

שם: איימל:

בבקשה מלאו את הפרטים החסרים

התגובה הינה באחריות כותבי התגובה בלבד. האתר שומר לעצמו את הזכות להסיר תגובות בהתאם לשיקול דעת העורכים. יאושרו רק תגובות אינפורמטיביות ומנומקות בלבד.