משחק הכדור

מצביעים: 5
מטרת המשחק היא למנוע מהכדור ליפול ולהתנפץ ובמהלך הדרך לאסוף כמה שיותר כוכבים.

הוסיפו תגובה

שם: איימל:

בבקשה מלאו את הפרטים החסרים

התגובה הינה באחריות כותבי התגובה בלבד. האתר שומר לעצמו את הזכות להסיר תגובות בהתאם לשיקול דעת העורכים. יאושרו רק תגובות אינפורמטיביות ומנומקות בלבד.