יצירת מסלולים

מצביעים: 9
בעזרת העכבר אתם מציירים מסלול עד לדגל ואז בעזרת מקשי החיצים אתם מגיעים אליו, ניתן לקפוץ עם המקש למעלה.

הוסיפו תגובה

שם: איימל:

בבקשה מלאו את הפרטים החסרים

התגובה הינה באחריות כותבי התגובה בלבד. האתר שומר לעצמו את הזכות להסיר תגובות בהתאם לשיקול דעת העורכים. יאושרו רק תגובות אינפורמטיביות ומנומקות בלבד.

תגובות

Error: Can't load included file '/home/efindco/public_html/admin/templates/games/review_new_include.html': No such file or directory