הצוללן והמדוזות

מצביעים: 3
לחצו על העכבר בשביל לעלות למעלה שחררו אותו בשביל לרדת. אסור שאף בעל חיים יגע בכם. בהצלחה:)

הוסיפו תגובה

שם: איימל:

בבקשה מלאו את הפרטים החסרים

התגובה הינה באחריות כותבי התגובה בלבד. האתר שומר לעצמו את הזכות להסיר תגובות בהתאם לשיקול דעת העורכים. יאושרו רק תגובות אינפורמטיביות ומנומקות בלבד.