משחית צוללות

מצביעים: 6
הפציצו את הצוללות שבים. זוזו בעזרת החצים, וברווח כדי להפיל פצצות

הוסיפו תגובה

שם: איימל:

בבקשה מלאו את הפרטים החסרים

התגובה הינה באחריות כותבי התגובה בלבד. האתר שומר לעצמו את הזכות להסיר תגובות בהתאם לשיקול דעת העורכים. יאושרו רק תגובות אינפורמטיביות ומנומקות בלבד.