כיבושיו של ג'ינג'יס חאן

מצביעים: 70
ג'יניג'ס חאן עצבני והוא רוצה להשתלט על העולם. לצורך כך עליכם להקים צבא שיצא וילחם מול אוייבים ברחבי אסיה. אתם צריכים לבחור את המדינה מולה תצאו לקרבות ע"י בדיקה של העוצמה של לוחמיה. אחר כך תבדקו את מבנה הצבא שלה ומולו תציבו את הלוחמים שלכם.

הוסיפו תגובה

שם: איימל:

בבקשה מלאו את הפרטים החסרים

התגובה הינה באחריות כותבי התגובה בלבד. האתר שומר לעצמו את הזכות להסיר תגובות בהתאם לשיקול דעת העורכים. יאושרו רק תגובות אינפורמטיביות ומנומקות בלבד.

תגובות

Error: Can't load included file '/home/efindco/public_html/admin/templates/games/review_new_include.html': No such file or directory