בית ספר בלפור

עיר: תל אביב כתובת: בלפור 12 טלפונים: 03-6298285

חיפוש לפי אזור

בתי ספר יסודיים בתל אביב
פרטים נוספים

מספר מצביעים: 14
פקס:03-5256748

בית ספר יסודי-ממלכתי כיתות א-ו

הוסיפו תגובה

שם: איימל:

בבקשה מלאו את הפרטים החסרים

שליחת תגובה מהווה הסכמה לתנאים הבאים: אין לפרסם באתר תגובות הכוללות תכנים מהאופי הבא – גזענות, איומים, הסתה, לשון הרע, הפרת פרטיות, תוכן מיני בוטה, פגיעה ברגשות הציבור, תוכן פרסומי, הפרת זכויות קניין רוחני. תוכן התגובה הינו באחריות כותבי התגובה בלבד. האתר שומר לעצמו את הזכות להסיר תגובות בהתאם לשיקול דעת העורכים. האתר יאשר תגובות אינפורמטיביות ומנומקות בלבד. אין באמור לעיל כדי לגרוע מהאמור בהוראה מהוראות תנאי השימוש באתר או בכל דין אחר.

בית ספר ת''ת ראשית חכמה

כתבות: צונץ 7 אזור: תל אביב

בית ספר יסודי- עצמאי כיתות א-ח

בית ספר תקות ציון

כתבות: דרך ההגנה 106 אזור: תל אביב

בית ספר יסודי-עצמאי, כיתות א-ח

בית ספר תקומה

כתבות: פינס 1 אזור: תל אביב

בית ספר יסודי-ממלכתי, כיתות א-ט, חינוך מיוחד

בית ספר תלמוד תורה חב''ד

כתבות: המערכה 3 אזור: תל אביב

בית ספר יסודי-עצמאי כיתות א-ח

בית ספר תל נורדוי

כתבות: מנדלי מוכר ספרים 19 אזור: תל אביב

בית ספר יסודי-ממלכתי החל מגן חובה עד כיתה ו

בית ספר תל חי

כתבות: מעפילי אגוז 74 אזור: תל אביב

בית ספר יסודי-ממלכתי כיתות א-ו