עירוני א` לאומנויות

עיר: תל אביב כתובת: שפרינצק 4 טלפונים: 03-6959111

חיפוש לפי אזור

תיכונים בתל אביב
חטיבות ביניים בתל אביב
פרטים נוספים

מספר מצביעים: 34
פקס:03-6958265

תיכון ממלכתי, כיתות ז-יב

הוסיפו תגובה

שם: איימל:

בבקשה מלאו את הפרטים החסרים

שליחת תגובה מהווה הסכמה לתנאים הבאים: אין לפרסם באתר תגובות הכוללות תכנים מהאופי הבא – גזענות, איומים, הסתה, לשון הרע, הפרת פרטיות, תוכן מיני בוטה, פגיעה ברגשות הציבור, תוכן פרסומי, הפרת זכויות קניין רוחני. תוכן התגובה הינו באחריות כותבי התגובה בלבד. האתר שומר לעצמו את הזכות להסיר תגובות בהתאם לשיקול דעת העורכים. האתר יאשר תגובות אינפורמטיביות ומנומקות בלבד. אין באמור לעיל כדי לגרוע מהאמור בהוראה מהוראות תנאי השימוש באתר או בכל דין אחר.

בית ספר תקומה

כתבות: פינס 1 אזור: תל אביב

בית ספר יסודי-ממלכתי, כיתות א-ט, חינוך מיוחד

בית ספר תורה ומלאכה ע''ש פנקס

כתבות: בן אביגדור 5 אזור: תל אביב

בית ספר ממלכתי-דתי, כיתות ז-יד

בית ספר שובו תל אביב

כתבות: בית הלל 10 אזור: תל אביב

בית ספר עצמאי, כיתות א-ח

בית ספר שבח מופת

כתבות: המסגר 7 אזור: תל אביב

בית ספר ממלכתי, כיתות ז-יב

בית ספר קלישר

כתבות: בנימין מטודלה 8 אזור: תל אביב

בית ספר ממלכתי, כיתות א-יב חינוך מיוחד

בית ספר פרר

כתבות: יפת 23 אזור: תל אביב-יפו

בית ספר ממלכתי, מגזר ערבי, כיתות א-יב