בית ספר הבונים

עיר: חיפה כתובת: חביבה רייך 16 טלפונים: 04-8234736

חיפוש לפי אזור

בתי ספר יסודיים בחיפה
פרטים נוספים

מספר מצביעים: 7

בית ספר יסודי-ממלכתי, כיתות א-ו

הוסיפו תגובה

שם: איימל:

בבקשה מלאו את הפרטים החסרים

שליחת תגובה מהווה הסכמה לתנאים הבאים: אין לפרסם באתר תגובות הכוללות תכנים מהאופי הבא – גזענות, איומים, הסתה, לשון הרע, הפרת פרטיות, תוכן מיני בוטה, פגיעה ברגשות הציבור, תוכן פרסומי, הפרת זכויות קניין רוחני. תוכן התגובה הינו באחריות כותבי התגובה בלבד. האתר שומר לעצמו את הזכות להסיר תגובות בהתאם לשיקול דעת העורכים. האתר יאשר תגובות אינפורמטיביות ומנומקות בלבד. אין באמור לעיל כדי לגרוע מהאמור בהוראה מהוראות תנאי השימוש באתר או בכל דין אחר.

בית ספר הלב הקדוש

כתבות: אלנבי 13 אזור: חיפה

בית ספר ממלכתי, מגזר ערבי כיתות א-יב

בית ספר הוד

כתבות: מאיר 44 אזור: חיפה

בית ספר ממלכתי, כיתות א-יב

בית ספר אופקים

כתבות: דרך הים 44 אזור: חיפה

בית ספר ממלכתי, כיתות א-יב

בית ספר תלמוד תורה וישיבה תורת אמת

כתבות: בן בבא 4 אזור: חיפה

ישיבה דתית, כיתות א-ו

בית ספא שערי תורה

כתבות: הגיבורים 17 אזור: חיפה

בית ספר יסודי-ממלכתי, כיתות א-ו

בית ספר שלוה

כתבות: יצחק שדה 26 אזור: חיפה

בית ספר יסודי-ממלכתי, כיתות א-ו