בית ספר המנחיל

עיר: רמת גן כתובת: הפודים 41
טלפונים: 03-7524497

חיפוש לפי אזור

בתי ספר יסודיים ברמת גן
פרטים נוספים

מספר מצביעים: 2
פקס:03-6132451

בית ספר יסודי-ממלכתי, כיתות א-ו

הוסיפו תגובה

שם: איימל:

בבקשה מלאו את הפרטים החסרים

שליחת תגובה מהווה הסכמה לתנאים הבאים: אין לפרסם באתר תגובות הכוללות תכנים מהאופי הבא – גזענות, איומים, הסתה, לשון הרע, הפרת פרטיות, תוכן מיני בוטה, פגיעה ברגשות הציבור, תוכן פרסומי, הפרת זכויות קניין רוחני. תוכן התגובה הינו באחריות כותבי התגובה בלבד. האתר שומר לעצמו את הזכות להסיר תגובות בהתאם לשיקול דעת העורכים. האתר יאשר תגובות אינפורמטיביות ומנומקות בלבד. אין באמור לעיל כדי לגרוע מהאמור בהוראה מהוראות תנאי השימוש באתר או בכל דין אחר.

בית ספר בן איש חיל

כתבות: אצ"ל 14 אזור: רמת גן

בית ספר יסודי- חינוך עצמאי, כיתות א-ו

בית ספר בנות חייל

כתבות: בן אלימלך 15
אזור: רמת גן

בית ספר יסודי, חינוך עצמאי, כיתות א-ו

בית ספר סביון

כתבות: אחד העם ר. השקמה
אזור: רמת גן

בית ספר יסודי, חינוך מיוחד, כיתות א-ו

בית ספר אחווה

כתבות: אחד העם 34
אזור: רמת גן

בית ספר יסודי, חינוך מיוחד, כיתות א-ו

בית ספר שלום

כתבות: א. בן אליעזר 15
אזור: רמת גן

בית ספר יסודי-ממ"ד כיתות א-ו

בית ספר מ. משה

כתבות: האם 14 אזור: רמת גן

בית ספרי יסודי - ממ"ד כיתות א-ו