בית ספר שמעוני

עיר: גבעתיים כתובת: רביבים 9 טלפונים: 03-7317877

חיפוש לפי אזור

בתי ספר יסודיים בגבעתיים
פרטים נוספים

מספר מצביעים: 61
פקס:03-7311594

בית ספר יסודי-ממלכתי, כיתות א-ו

הוסיפו תגובה

שם: איימל:

בבקשה מלאו את הפרטים החסרים

שליחת תגובה מהווה הסכמה לתנאים הבאים: אין לפרסם באתר תגובות הכוללות תכנים מהאופי הבא – גזענות, איומים, הסתה, לשון הרע, הפרת פרטיות, תוכן מיני בוטה, פגיעה ברגשות הציבור, תוכן פרסומי, הפרת זכויות קניין רוחני. תוכן התגובה הינו באחריות כותבי התגובה בלבד. האתר שומר לעצמו את הזכות להסיר תגובות בהתאם לשיקול דעת העורכים. האתר יאשר תגובות אינפורמטיביות ומנומקות בלבד. אין באמור לעיל כדי לגרוע מהאמור בהוראה מהוראות תנאי השימוש באתר או בכל דין אחר.

בית ספר תום

כתבות: ריינס 2 אזור: גבעתיים

בית ספר יסודי- ממלכתי כיתות א-ו

בית ספר כצנלסון

כתבות: המעיין 19 אזור: גבעתיים

בית ספר יסודי-ממלכתי, כיתות א-ו

בית ספר גורדון

כתבות: הכנסת 6 אזור: גבעתיים

בית ספר ניסויי-קהילתי כיתות א-ו

בית ספר ברנר

כתבות: התע"ש 22 אזור: גבעתיים

בית ספר יסודי-ממלכתי כיתות א-ו

בית ספר בן גוריון

כתבות: פועלי הרכבת 30 אזור: גבעתיים

בית ספר יסודי-ממלכתי, כיתות א-ו