בית ספר ממד תורני לאומי נועם

עיר: נתניה כתובת: מוריה 6 טלפונים: 09-8625120

חיפוש לפי אזור

בתי ספר יסודיים בנתניה
פרטים נוספים

מספר מצביעים: 6
פקס:09-8625120

בית ספר יסודי, כיתות א-ו

הוסיפו תגובה

שם: איימל:

בבקשה מלאו את הפרטים החסרים

שליחת תגובה מהווה הסכמה לתנאים הבאים: אין לפרסם באתר תגובות הכוללות תכנים מהאופי הבא – גזענות, איומים, הסתה, לשון הרע, הפרת פרטיות, תוכן מיני בוטה, פגיעה ברגשות הציבור, תוכן פרסומי, הפרת זכויות קניין רוחני. תוכן התגובה הינו באחריות כותבי התגובה בלבד. האתר שומר לעצמו את הזכות להסיר תגובות בהתאם לשיקול דעת העורכים. האתר יאשר תגובות אינפורמטיביות ומנומקות בלבד. אין באמור לעיל כדי לגרוע מהאמור בהוראה מהוראות תנאי השימוש באתר או בכל דין אחר.

בית ספר תלמוד תורה דרכי אבות - לבנים

כתבות: החוזה מלובלין אזור: נתניה

בית ספר יסודי לבנים, כיתות א-ו

בית ספר תחכמוני

כתבות: יהודה הלוי 35 אזור: נתניה

בית ספר יסודי, כיתות א-ו

בית ספר תושייה

אזור: נתניה

בית ספר יסודי חינוך מיוחד כיתות א-ו

בית ספר שרשים

כתבות: גרונר דב 13 אזור: נתניה

בית ספר יסודי, כיתות א-ו

בית ספר שחל

כתבות: שח''ל 17 אזור: נתניה

בית ספר יסודי, כיתות א-ו

בית ספר שזר

כתבות: סטופ אברהם אזור: נתניה

בית ספר יסודי, כיתות א-ו