בית ספר מגד

עיר: רעננה כתובת: אחוזה 105 טלפונים: 09-7425553

חיפוש לפי אזור

בתי ספר יסודיים ברעננה
פרטים נוספים

מספר מצביעים: 6
פקס:09-7422060

בית ספר יסודי-ממלכתי, כיתות א-ו

הוסיפו תגובה

שם: איימל:

בבקשה מלאו את הפרטים החסרים

שליחת תגובה מהווה הסכמה לתנאים הבאים: אין לפרסם באתר תגובות הכוללות תכנים מהאופי הבא – גזענות, איומים, הסתה, לשון הרע, הפרת פרטיות, תוכן מיני בוטה, פגיעה ברגשות הציבור, תוכן פרסומי, הפרת זכויות קניין רוחני. תוכן התגובה הינו באחריות כותבי התגובה בלבד. האתר שומר לעצמו את הזכות להסיר תגובות בהתאם לשיקול דעת העורכים. האתר יאשר תגובות אינפורמטיביות ומנומקות בלבד. אין באמור לעיל כדי לגרוע מהאמור בהוראה מהוראות תנאי השימוש באתר או בכל דין אחר.

בית ספר בבי"ח לוינשטיין

כתבות: אחוזה 278 אזור: רעננה

בית ספר כללי, כיתות א-יב

בית ספר בית איזי שפירא

כתבות: רח' איזי שפירא אזור: רעננה

בית ספר כללי, כיתות א-יב

בית ספר תורני מדעי יבנה

כתבות: חפץ חיים 3 אזור: רעננה

בית ספר מדעי, כיתות א-ו

בית ספר יסודי התורה ובית-יעקב

כתבות: רמח''ל 7 אזור: רענהה

בית ספר יסודי, כיתות א-ו

בית ספר יחדיו

כתבות: התקוה 13 אזור: רעננה

בית ספר יסודי, כיתות א-ו