בית ספר לוי אשכול

עיר: בית שמש כתובת: הגולן 16 טלפונים: 02-9911369

חיפוש לפי אזור

בתי ספר יסודיים בבית שמש
פרטים נוספים

מספר מצביעים: 31
פקס:02-9919578

בית ספר יסודי, כיתות א-ו

הוסיפו תגובה

שם: איימל:

בבקשה מלאו את הפרטים החסרים

שליחת תגובה מהווה הסכמה לתנאים הבאים: אין לפרסם באתר תגובות הכוללות תכנים מהאופי הבא – גזענות, איומים, הסתה, לשון הרע, הפרת פרטיות, תוכן מיני בוטה, פגיעה ברגשות הציבור, תוכן פרסומי, הפרת זכויות קניין רוחני. תוכן התגובה הינו באחריות כותבי התגובה בלבד. האתר שומר לעצמו את הזכות להסיר תגובות בהתאם לשיקול דעת העורכים. האתר יאשר תגובות אינפורמטיביות ומנומקות בלבד. אין באמור לעיל כדי לגרוע מהאמור בהוראה מהוראות תנאי השימוש באתר או בכל דין אחר.

תיכון מגן הלב בית שמש

כתבות: אור שמח 5 אזור: בית שמש

בית ספר כללי, כיתות א-יב

תלמוד תורה ובית יעקב חינוך עצמי

כתבות: הגפן 32 אזור: בית שמש

בית ספר יסודי-דתי כיתות א-ו

בית ספר עדיהו

כתבות: בני דן 2 אזור: בית שמש

בית ספר יסודי, כיתות א-ו

בית ספר חיי שרה לבנות

כתבות: שער השמים 1 אזור: בית שמש

בית ספר יסודי לבנות, כיתות א-ו

בית ספר הסליסיאנים

אזור: בית שמש

בית ספר יסודי, כיתות א-ו

בית ספר ממ"ד עוזיאל

כתבות: בן אליעזר אזור: בית שמש

בית ספר יסודי, כיתות א-ו