ד"ר בלום שלמה

עיר: רהט כתובת: שדרות דוד בן גוריון 1 טלפונים: 08-6770700

חיפוש לפי אזור

אורתופדיה - אשקלון
פרטים נוספים

מפראות נוספות:
רהט: 08-6404804

הוסיפו תגובה

שם: איימל:

בבקשה מלאו את הפרטים החסרים

שליחת תגובה מהווה הסכמה לתנאים הבאים: אין לפרסם באתר תגובות הכוללות תכנים מהאופי הבא – גזענות, איומים, הסתה, לשון הרע, הפרת פרטיות, תוכן מיני בוטה, פגיעה ברגשות הציבור, תוכן פרסומי, הפרת זכויות קניין רוחני. תוכן התגובה הינו באחריות כותבי התגובה בלבד. האתר שומר לעצמו את הזכות להסיר תגובות בהתאם לשיקול דעת העורכים. האתר יאשר תגובות אינפורמטיביות ומנומקות בלבד. אין באמור לעיל כדי לגרוע מהאמור בהוראה מהוראות תנאי השימוש באתר או בכל דין אחר.

ד"ר קולומוסקי ליאוניד

כתבות: שדרות דוד בן גוריון 1 אזור: אשקלון

מרפאות נוספות:
קרית גת:08-6859222
שדרות:08-6621222

ד"ר כספי רונן

כתבות: שדרות דוד בן גוריון 1 אזור: אשקלון

מרפאות נוספות:
קרית גת:08-6859222
באר שבע: 08-6292727

ד"ר דובינסקי בוריס

כתבות: שדרות דוד בן גוריון 1 אזור: אשקלון

מרפאות נוספות:
באר שבע: 08-6292727
מצפה רמון: 08-9559222

ד"ר דבי דן

כתבות: שדרות דוד בן גוריון 1 אזור: אשקלון

ד"ר אדנייב רפאל

כתבות: שדרות דוד בן גוריון 1 אזור: אשקלון

מרפאות נוספות:
תל שבע: 08-6268888
שגב שלום: 08-6259222