להפיל את הלבנה

מצביעים: 8
משחק קלאסי ופשוט בו עליכם להעלים את הלבנות באמצעות לחיצה על קבוצה של 3 לבנות מאותו הצבע.

הוסיפו תגובה

שם: איימל:

בבקשה מלאו את הפרטים החסרים

התגובה הינה באחריות כותבי התגובה בלבד. האתר שומר לעצמו את הזכות להסיר תגובות בהתאם לשיקול דעת העורכים. יאושרו רק תגובות אינפורמטיביות ומנומקות בלבד.