לספר את הכלה

מצביעים: 10
הכלה תתיחתן בעוד כמה שעות ואת צריכה לעשות לה את התספורת היפה בעיר. לרשותך מגוון כלים אותם תוכלי לנסות על שיער הכלה. תנועה באמצעות העכבר.

הוסיפו תגובה

שם: איימל:

בבקשה מלאו את הפרטים החסרים

התגובה הינה באחריות כותבי התגובה בלבד. האתר שומר לעצמו את הזכות להסיר תגובות בהתאם לשיקול דעת העורכים. יאושרו רק תגובות אינפורמטיביות ומנומקות בלבד.