תקיפה אוירית

מצביעים: 15
אתם חייל,בתחילת המשחק חייל האויר שלכם יצניח לכם אספקה של כלי נשק ורפואה. ומיד אחר כך תיחשפו לתקיתפת האוייב. תנועה וירי באמצעות העכבר

הוסיפו תגובה

שם: איימל:

בבקשה מלאו את הפרטים החסרים

התגובה הינה באחריות כותבי התגובה בלבד. האתר שומר לעצמו את הזכות להסיר תגובות בהתאם לשיקול דעת העורכים. יאושרו רק תגובות אינפורמטיביות ומנומקות בלבד.