פשיטת כוח העלית

מצביעים: 13
משחק אסטרטגיה פשוט בו האוייב שולח את חייליו ומנסה לעבור לצד השני של המתחם. אתם צריכים לעצור אותו באמצעות הקמת מגדלים ומחסומים. יש די הרבה אמצעים ואפשרויות שידרוג לכלי הנשק ויש אפשרויות מתקדמות של ניהול המשחק.

הוסיפו תגובה

שם: איימל:

בבקשה מלאו את הפרטים החסרים

התגובה הינה באחריות כותבי התגובה בלבד. האתר שומר לעצמו את הזכות להסיר תגובות בהתאם לשיקול דעת העורכים. יאושרו רק תגובות אינפורמטיביות ומנומקות בלבד.