21 בטור

מצביעים: 20
משחק קלפים שבו המטרה שלכם ליצר שורות המסתכמות בסכם של 21, נשמע פשוט? רק נשמע!

הוסיפו תגובה

שם: איימל:

בבקשה מלאו את הפרטים החסרים

התגובה הינה באחריות כותבי התגובה בלבד. האתר שומר לעצמו את הזכות להסיר תגובות בהתאם לשיקול דעת העורכים. יאושרו רק תגובות אינפורמטיביות ומנומקות בלבד.