תעלולי לחימה

מצביעים: 74
אתם מתאמנים עם מאסטר בקונג פו וצריכים לפעול על פי ההנחוית שלו. הוא יסמן לכם להיכן לתת את המכה ואתם צריכים להקיש על הלחצנים. משחק ממכר ומהיר.

הוסיפו תגובה

שם: איימל:

בבקשה מלאו את הפרטים החסרים

התגובה הינה באחריות כותבי התגובה בלבד. האתר שומר לעצמו את הזכות להסיר תגובות בהתאם לשיקול דעת העורכים. יאושרו רק תגובות אינפורמטיביות ומנומקות בלבד.