קומבט

מצביעים: 25
גירסת למשחק "קומבט" ממשחקי הארקאיד הפופלרים שהיו בעבר במחשבים האישיים. תנועה באמצעות הכפתורים - תצוגה לפני תחילת משחק. אחר כך נותר לכם רק לרוץ ולירות.

הוסיפו תגובה

שם: איימל:

בבקשה מלאו את הפרטים החסרים

התגובה הינה באחריות כותבי התגובה בלבד. האתר שומר לעצמו את הזכות להסיר תגובות בהתאם לשיקול דעת העורכים. יאושרו רק תגובות אינפורמטיביות ומנומקות בלבד.