נערת הדייג

מצביעים: 2
שבו ליד האגם ותיזרקו את החכה למיים. אתם יכולים לרכוש קרסים משופרים לדגים בגדלים שונים. עבודה עם העכבר.

הוסיפו תגובה

שם: איימל:

בבקשה מלאו את הפרטים החסרים

התגובה הינה באחריות כותבי התגובה בלבד. האתר שומר לעצמו את הזכות להסיר תגובות בהתאם לשיקול דעת העורכים. יאושרו רק תגובות אינפורמטיביות ומנומקות בלבד.