הקשת מטרויה

מצביעים: 14
כוונו את הקשת ומשכו אותה בעוצמה הנכונה. צריך לפגוע במטרה או במטרות בזמן שמוקצב לכם.

הוסיפו תגובה

שם: איימל:

בבקשה מלאו את הפרטים החסרים

התגובה הינה באחריות כותבי התגובה בלבד. האתר שומר לעצמו את הזכות להסיר תגובות בהתאם לשיקול דעת העורכים. יאושרו רק תגובות אינפורמטיביות ומנומקות בלבד.