הצלף 2

מצביעים: 35
הכוחות נערכים לפלישה ועליכם מוטלת המשימה לטהר את השטח מחיילי האוייב. באמצעות רובה צלפים תתחילו "להודי" חיילים.
זום באמצעו מקש רווח, ירי באמצעות העכבר, מצב משימה באמצעות M

הוסיפו תגובה

שם: איימל:

בבקשה מלאו את הפרטים החסרים

התגובה הינה באחריות כותבי התגובה בלבד. האתר שומר לעצמו את הזכות להסיר תגובות בהתאם לשיקול דעת העורכים. יאושרו רק תגובות אינפורמטיביות ומנומקות בלבד.