מרסקי החלל

מצביעים: 2
משחק חלליות בו עליכם לפוצץ את האסטרואידים שנעים לכיוון שלכם. תנועה באמצעות החצים ירי באמצעות - S שינוי כיוון באמצעות - D

הוסיפו תגובה

שם: איימל:

בבקשה מלאו את הפרטים החסרים

התגובה הינה באחריות כותבי התגובה בלבד. האתר שומר לעצמו את הזכות להסיר תגובות בהתאם לשיקול דעת העורכים. יאושרו רק תגובות אינפורמטיביות ומנומקות בלבד.