גרסת הפולשים מהחלל

מצביעים: 1
אינטרפרטציה לשני משחקים פולשים מהחלל (Space Invaders) והגנה מטילים (Missile Command) . משחק די קשה – רק למכורים בגמלאות.

הוסיפו תגובה

שם: איימל:

בבקשה מלאו את הפרטים החסרים

התגובה הינה באחריות כותבי התגובה בלבד. האתר שומר לעצמו את הזכות להסיר תגובות בהתאם לשיקול דעת העורכים. יאושרו רק תגובות אינפורמטיביות ומנומקות בלבד.