הגנה בסיסית

מצביעים: 5
במשחק הגנה בסיסית, אתם נלחמים מול זומבים שתוקפים את התותח שלכם.
כיוון ירי באמצעות עכבר והירי נעשה לחצן שמאל.

הוסיפו תגובה

שם: איימל:

בבקשה מלאו את הפרטים החסרים

התגובה הינה באחריות כותבי התגובה בלבד. האתר שומר לעצמו את הזכות להסיר תגובות בהתאם לשיקול דעת העורכים. יאושרו רק תגובות אינפורמטיביות ומנומקות בלבד.