ביף ובף

מצביעים: 7
תעבירו את הכדורים הכוחל והאדום דרך 6 עולמות שונים. לכל אחד מהם יש 5 נשמות והם צריכים לאסוף אלמנטים כמו כוכבים ומפתחות במסך.
הכדור האדום מרסק קירות ואילו הכדור הכחול פותח מנעולים אם אספתם את המפתח.

הוסיפו תגובה

שם: איימל:

בבקשה מלאו את הפרטים החסרים

התגובה הינה באחריות כותבי התגובה בלבד. האתר שומר לעצמו את הזכות להסיר תגובות בהתאם לשיקול דעת העורכים. יאושרו רק תגובות אינפורמטיביות ומנומקות בלבד.