הגנה על הכוכב

מצביעים: 3
תפציצו את החייזרים שמנסים לפגוע בכוכב שלכם. במקביל תבנו הגנות ותקנו כלי נזק נוספים.

הוסיפו תגובה

שם: איימל:

בבקשה מלאו את הפרטים החסרים

התגובה הינה באחריות כותבי התגובה בלבד. האתר שומר לעצמו את הזכות להסיר תגובות בהתאם לשיקול דעת העורכים. יאושרו רק תגובות אינפורמטיביות ומנומקות בלבד.